OYUNUN HİKAYESİ

20. yüzyıldaki soğuk savaşın kalıntıları arasında, -bir ideoloji diğer ideolojiyle yüzleşirken- dünya iki kutuplu bir eksen etrafında dönmeye başladı. Her kutup limitsiz bilimsel teknoloji ile askeri güç elde etmek için çalışmalara başladı. İronik bir şekilde, iki kutubun birbirine üstün gelme çabası iki güç arasında garip bir denge oluşturdu. Güçler arasındaki bu garip barış, hassas tansiyonun fırlamasıyla kırılgan bir hale gelip tamamen yok olabilirdi.

Havadaki savaş kokusu, insanları barış ve birlik içinde tutmak için alternatif planlara yöneltti;fakat ne yazık ki iki kutup arasındaki barış fazlaca uzun sürmedi. Daha sonrasında iki kutup arasındaki savaş her zamankinden daha kötü bir hal aldı.

Süper güçler soğuk savaşı; kaos bölgelerinde etkin olabilmek, global yatırımları ile askeri bölgeleri elde etmek için uzatmakta kararlıydılar. Zengin ile fakir arasındaki fark açıldıkça, bazı ülkeler koalisyonlardan ayrılma kararı aldılar ve yeni bir oluşum içinde yeniden yapılanmaya başladılar. Dünya yeniden iki kutuplu bir hale gelmeye başlamıştı.