PERSLER
M.Ö. 3000'li yıllardan bu yana aynı coğrafyada ikamet etmektedirler. Aynı topraklarda, bir çok devlet kurmuşlardır. Çok zengin topraklarda farklı isimlerle binlerce yıl hüküm sürmüşlerdir. Harzemşah Hanedanı Alaaddin Muhammed'in en büyük hayali, Çin'i elegeçirmekti. Fakat Moğollar Çin'i elegeçirmişlerdi. Bu dönem içerisinde Harzemşah Hanedanın Cengiz Han'ı kışkırtma çabaları sonunda amacına ulaşmıştır.Artık intikam vakti gelmiştir. Sizler de birer pers askeri olabilirsin. Ordularınızı güçlendirerek, Pers Kralı bile olabilirsiniz.


TURKLER
Türk(Türük) kelimesi anlam olarak kaynaklara göre “türemek, miğfer, güçlü kuvvetli” olarak verilmektedir.Cengiz Han döneminde Türk'ler, mecburi göçe sürüklenmişlerdir. Doğdukları topraklara geri dönmek adına yeni oluşum içine girmişlerdir. Sizde Türk Irkı'nı seçerek bu ordunun bir parçası olabilir hatta daha büyük galibiyetlere sahip olabilir, Türk Irkı'na krallık yapabilirsiniz.


RUSLAR
Rusların M.S 864'den beri süre gelen hükmü, 12. yüzyılda Moğolların istilası ile sona ermiştir. Cengiz Han, şimdiki Rusya'nın bulunduğu bölgeyi Avrupa'ya açılmak için en uygun geçit olarak görmekteydi. Ayrıca rus askerlerin savaş uzmanlıklarından yararlanmak, Moğol İmparatorluğu'nun ordusu için oldukça yararlı olmuştur. Ruslar eski güçlerini kazandı! Artık kendi hükümdarlıklarını kurmak istiyorlar. Siz Rus'lar için bir önder olabilirsiniz!


MOGOLLAR
Moğollar, Avrupa'ya en acımasız meydan okumayı gerçekleştirmiştir. Moğollar, o dönem içerisinde günümüz ülkelerinden Çin, Moğolistan, Kore, Rusya, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Irak, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Macaristan, Polonya, Tacikistan, Afganistan, Türkmenistan, Moldova ve Kuveyt'in neredeyse tamamını ele geçirmiştir. Moğol Irkı, artık sadece Hükümdarlıklarını yükseltmek için savaşacaklar. Sizler Moğol Kralı olabilir, Cengiz Han'ın hüküm sürdüğü topraklara hükmedebilirsiniz.