ArpaBuğdaygiller
familyasının Hordeum cinsinden tahıl bitkileri ve tohumlarına verilen ad.
Dünyanın hemen her yerinde tarımı yapılan bir tahıldır. Bütün tahıllar gibi
taneleri (tohumları) için yetiştirilir. Arpa taneleri bir eksenin çevresinde
başak oluşturacak biçimde dizilmiştir. Bu tohumlardan her birini saran zarsı
kılıflara kavuz, kavuzların uzantısı olan ince, uzun ve kırılgan telciklere de
kılçık denir. Bu kılçıklar harman sırasında kırılarak tanelerden
ayrılır.
Arpa, değişik iklimlerde yetişebilen çok dayanıklı bir bitkidir.
Dünyadaki toplam arpa üretiminin yarısından çoğu, hayvan yemi olarak kullanılır.
Ürünün önemli bir bölümü de malt yapımında kullanılır. Arpa tanelerinin önce
ıslatılıp çimlenmeye bırakılması, sonra kurutulmasıyla elde edilen malt, bira
sanayisinin ham maddesidir.
Arpa dünyada buğday, pirinç ve mısırdan sonra
dördüncü sıra gelen tahıldır. En büyük üreticiler Kanada, Çin ve Fransa’dır.
Türkiye’de de buğdaydan sonra en çok yetiştirilen tahıldır ve bütün bölgelerde
ekilir. Kıraç topraklarda buğdaydan daha yüksek verim sağladığı için, özellikle
İç Anadolu bölgesinin buğday tarımına elverişli olmayan bölümlerinde arpa
ekilir.